A Local Swim IJsselstein stopt

Beste lezer,

Jaarlijks overlijden circa 500 mensen aan de gevolgen van de ongeneeslijke ziekte ALS. Ten behoeve van het onderzoek naar de oorzaak van de ziekte en medicijnen om de ziekte te stoppen, zijn in de afgelopen jaren vele initiatieven ontstaan. Internationaal heeft de Ice Bucket Challenge veel aandacht en middelen gegenereerd. Nationaal en lokaal hebben de City Swim in Amsterdam en edities van A Local Swim in onder meer Westland en IJsselstein een aanzienlijke bijdrage geleverd.

In IJsselstein werd in 2017 en 2019 door meer dan 600 deelnemers 2 kilometer gezwommen in de Hollandsche IJssel. In totaal heeft dit ruim € 300.000 opgebracht voor het onderzoek naar ALS en patiëntenzorg. Toen duidelijk werd dat de organisatie van de editie 2021 vanwege de COVID-beperkingen niet mogelijk was, liet IJsselstein zich nogmaals van zijn beste kant zien door tijdens A Local Step in totaal € 22.802 bij elkaar te bewegen.

Als leden en oud-leden van de Ronde Tafel IJsselstein zijn we trots op deze evenementen, maar vooral op de inzet en toewijding van alle deelnemers, sponsoren, vrijwilligers, patiënten en hun families. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de mooie opbrengsten en de impact op patiënten, families en inwoners van IJsselstein en omgeving. Helaas zijn wij echter tot de conclusie gekomen dat in het komende jaar geen derde editie van A Local Swim IJsselstein wordt georganiseerd. Deze conclusie is met name gebaseerd op het volgende;

  • Om een evenement als A Local Swim IJsselstein neer te zetten, is een gedegen voorbereiding nodig die in het verleden een jaar voor aanvang werd gestart. De onzekerheden over de mogelijkheden om dergelijke omvangrijke evenementen te organiseren en de eventuele beperkingen die daar mogelijkerwijs aan worden verbonden, maken het voor de organisatie lastig om de benodigde verplichtingen en risico’s aan te gaan;
  • Naast de inzet van alle zwemmers, is de organisatie sterk afhankelijk van bijdragen van sponsoren. Gelet op de onzekerheid waarmee de hele samenleving inmiddels al geruime tijd wordt geconfronteerd, is het voor vele partijen moeilijker om toezeggingen te doen;
  • De veiligheid van de zwemmers, bezoekers en vrijwilligers is voor ons van groot belang. Om dit te kunnen waarborgen is een omvangrijke vrijwilligersorganisatie benodigd. Helaas is gebleken dat de beschikbaarheid van vrijwilligers en de organisatie daarvan op dit moment ontoereikend is.

We vinden het ontzettend jammer dat we tot deze conclusie zijn gekomen, maar tijden veranderen sneller dan we verwachtten. In de komende periode richten wij ons op de afwikkeling van diverse formaliteiten.

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw bijdrage als deelnemer, vrijwilliger, sponsor, patiënt en/of betrokkene. Zonder u was het niet mogelijk geweest!

Met vriendelijke groet,
Team ALS IJsselstein

Vanzelfsprekend willen wij deze gelegenheid niet voorbij laten gaan zonder u te attenderen op de mogelijkheid om de strijd tegen ALS te blijven steunen door middel van een donatie aan de Stichting ALS Nederland. Dit is mogelijk via deze link

Lees meer Lees minder

Wat gebeurt er met de opbrengst van A Local Swim IJsselstein?

31-12-2020 | 12:47

Een vaak gestelde en terechte vraag; wat gebeurt er nou allemaal met de opbrengsten van A Local Swim IJsselstein?

De opbrengsten van alle donaties gaan voor 100% naar Stichting ALS Nederland. Meestal kunnen wij daar een paar duizend euro aan toevoegen, omdat we extra horeca opbrengsten hebben gerealiseerd en omdat we iets over hebben van sponsorgelden. Daarom is het uiteindelijke bedrag vaak hoger dan de donatieteller op de website.

In 2019 hebben wij 152.128 euro over mogen maken naar de stichting ALS Nederland. Het uitgangspunt van deze stichting is 75% besteden aan onderzoek en 25% aan patiëntenzorg.

Vanuit A Local Swim IJsselstein mogen we meedenken over de bestemming voor een deel van dit geld. Afgelopen keer hebben wij 15% van de opbrengsten gegund aan stichting ALS op de weg. Hiervan is een aangepaste bus ter beschikking gesteld aan Annie Ottevanger. Annie zwom in 2019 mee met haar familie in IJsselstein.

Op de website van ALS Nederland vind je de onderzoeksprojecten en de gelden die hier mee gemoeid zijn. Het is goed om te zien, dat de laatste jaren het onderzoek steeds dichter bij een oplossing komt. Er zijn zelfs enkele clinical trials gestart. We zullen binnenkort een video delen van het UMC ALS Centrum met een update over de stand van zaken m.b.t. het onderzoek naar ALS.

Het blijft belangrijk dat onderzoek door kan blijven gaan. Hier is veel geld voor nodig. Vanuit IJsselstein kunnen we hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Wij staan dan ook aan de vooravond van een 3e editie van de A Local Swim IJsselstein.

Zwem jij mee ALS de wereld uit?

 

Met vriendelijke groet,

Team A Local Swim IJsselstein

Lees meer | Bekijk alle