Normal 5290456f31e30587a3bdd3841eb1979f9d9b748f

Parcours is bekend!

14 april 2017 16:00

In overleg met de Reddingsbrigade IJsselstein, Gemeente IJsselstein en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben we overeenstemming bereikt over het af te leggen parcours voor A Local Swim IJsselstein. Op zaterdag 2 september 2017 zullen de deelnemers 2km zwemmen in de Hollandsche IJssel.

Er wordt gestart aan de zuidzijde van de Poortdijk IJsselbrug richting Nieuwegein/Cals College. Ter hoogte van de laatste woningen aan het Jaagpad (nog voor de moestuinen) wordt er omgekeerd. De finish is aan de noordzijde van de IJsselbrug. Een mooi en uitdagend parcours waar flink voor geoefend mag worden... Succes met de voorbereidingen!