Vrijwaringsverklaring


Met het deelnemen aan het evenement A Local Swim IJsselstein van de Stichting OT 178 Vintage II aanvaardt u de volgende voorwaarden:

 1. Het parcours van A Local Swim IJsselstein is zorgvuldig ingericht voor een goede start- en finish, gecontroleerd op drijfvuil en gemarkeerd. Niettemin kan het voorkomen dat u zich stoot of schaaft aan de kade of aan objecten langs of in het water waardoor u mogelijk letsel ondervindt.
 2. Het water waarin u zwemt is geen officieel zwemwater. De concentratie bacteriën en andere micro organismen kan verhoogd zijn. Deelname aan A Local Swim IJsselstein kan mogelijk leiden tot een infectieziekte. Deelname geschiedt echter voor eigen risico. Stichting OT 178 Vintage II, haar vrijwilligers, alsmede door haar ingeschakelde andere personen en/of organisaties zijn derhalve niet aansprakelijk voor door de deelnemer opgelopen schade en of enig letsel.
 3. Stichting OT 178 Vintage II acht zich vrij om op enig moment een deelnemer niet (meer) toe te laten tot de activiteiten van A Local Swim IJsselstein indien:
  a. De organisatie van mening is dat een –lichamelijke- beperking van (een) deelnemer(s) een gevaar voor de betreffende en/of de overige deelnemer(s) zou kunnen opleveren
  b. De deelnemer(s) zich niet houd(t) (en) aan de aanwijzingen van de organisatie van A Local Swim IJsselstein in het kader van een goede organisatie en verantwoorde organisatie van het event, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, moet worden begrepen het:
  - dragen van een door de organisatie verstrekte A Local Swim badmuts en tijdregistratie tijdens de zwemtocht,
  - het op aanraden van de Reddingsbrigade niet opvolgen van advies om de tocht te staken.

Ik, de deelnemer, verklaar het bovenstaande te hebben doorgelezen, ben mij bewust van hetgeen hierin is bepaald en ben mij gewaar van de risico’s die deelname aan A Local Swim IJsselstein met zich mee zou kunnen brengen. Ik verklaar hierbij 18 jaar of ouder te zijn, en fit genoeg te zijn om aan A Local Swim IJsselstein deel te nemen.

Indien u andere vragen heeft, kunt u mailen naar welkom@alsijsselstein.nl

Indien u klachten of gezondheidsproblemen ondervindt na afloop van en gerelateerd aan de Swim, verzoeken wij u hiervan melding te maken op welkom@alsijsselstein.nl

Een tetanus vaccinatie is 10 jaar geldig. Heeft u specifieke vragen over uw gezondheid of zeldzame Infectieziekten en de mogelijkheid om deel te nemen aan A Local Swim IJsselstein raadpleeg dan uw behandelend arts.